ΑΡΧΙΚΗ Χρήσιμα Links Τα οχήματα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ » Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

Γενικά

Η ερασιτεχνική άδεια οδήγησης ανανεώνεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους και στη συνέχεια ανά τρία (3) έτη.

Ερασιτεχνικά διπλώματα που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά ανανεώνονται κάθε δεκαπέντε έτη (15).

Η επαγγελματική άδεια οδήγησης ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια από την αρχική έκδοσή της και ανά τρία (3) χρόνια με τη συμπλήρωση του 65ου έτους.

 

Δικαιολογητικά

  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1589/1986 (ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ)
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ ή ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ1
  • 4 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  • ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Παράβολο 50,00€ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 30,00€ (για την εκτύπωση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 18,00€ (πάγιου τέλους) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 9,02€ (σε περίπτωση φθαρμένης άδειας ή αλλαγής στοιχείων) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

 

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ (ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε καθε γιατρό το βιβλιάριο υγείας2 και μία (1) φωτογραφία).

 

  • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΑΤΡΩΝ (καταβάλλεται αμοιβή 10,00€ σε κάθε ιατρό για την οποία εκδίδεται σχετικό αποδεικτικό πληρωμής)

 

 

1Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι Έλληνας υπήκοος ούτε μέλος της ΕΕ, απαιτείται η κατάθεση φωτοαντίγραφου διαβατηρίου και ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή πράσινης κάρτας κ.λ.π., η οποία να έχει εκδοθεί 185 ή 95 στην περίπτωση που είναι μέλος της ΕΕ ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Η άδεια διανομής ή παραμονής ή πράσινη κάρτα πρέπει να ισχύουν συνεχώς μέχρι την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει βιβλιάριο υγείας προσκομίζει γενικές εξετάσεις (γενική αίματος, ουρία, ζάχαρο, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος) από Δημόσιο Νοσοκομείο.