ΑΡΧΙΚΗ Χρήσιμα Links Τα οχήματα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.Ι.) » Π.Ε.Ι. Αρχική Επιμόρφωση

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής  Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

 

Το Π.Ε.Ι. είναι έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες ή/και εμπορεύματα και  πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες οδηγοί κάτοχοι των αδειών οδήγησης των κατηγοριών C1,  C1E, C, CE (Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων) και D1, D1E, D, DE (Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών).

 

Δικαιολογητικά

  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1589/1986 όπου δηλώνεται α) ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα β) ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε. και γ) ο Α.Φ.Μ.
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ ή ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ1
  • ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+C)
  • 2 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  • ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Παράβολο 30,00€ (για την εκτύπωση) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 50,00€ (για χορήγηση Π.Ε.Ι.) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 10,00€ (θεωρητικής εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

Παράβολο 10,00€ (πρακτικής εξέτασης) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. e-paravolo

 

Γενικά

Η ισχύς του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας είναι πενταετής και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδειας οδήγησης.

Για τους οδηγούς ή υποψήφιους οδηγούς μεταφοράς εμπορευμάτων:

  • Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω αρχικής επιμόρφωσης απευθυνόμενοι στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία είναι η κατοικία σας. Σχετικές αιτήσεις θα βρείτε εδώ.
  • Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 θα πρέπει να αποκτήσετε το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω περιοδικής κατάρτισης απευθυνόμενοι σε οποιαδήποτε Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι. της Χώρας στην οποία θα πρέπει να παρακολουθήσετε το ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών.

Για τους οδηγούς ή υποψήφιους οδηγούς μεταφοράς επιβατών:

  • Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης D1, D1E, D, DE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω αρχικής επιμόρφωσης απευθυνόμενοι στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία είναι η κατοικία σας. Σχετικές αιτήσεις θα βρείτε εδώ.
  • Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης D1, D1E, D, DE πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 θα πρέπει να αποκτήσετε το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω περιοδικής κατάρτισης απευθυνόμενοι σε οποιαδήποτε Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι. της Χώρας στην οποία θα πρέπει να παρακολουθήσετε το ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών.

 

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης απαιτείται η εξέταση του οδηγού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

 60 ερωτήσεις από τις οποίες πρέπει να απαντηθούν τουλάχιστον οι 36

150΄

Μελέτες Περιπτώσεων (2)

40 βαθμοί από τους οποίους πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 24

90΄

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Προφορική εξέταση

30΄

Δοκιμασία οδήγησης

90΄